Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ekonomisk Debatt

Incitamenten att investera i produktion på elmarknaden

Artikel på svenska
Referens
Holmberg, Pär och Thomas Tangerås (2021). ”Incitamenten att investera i produktion på elmarknaden”. Ekonomisk Debatt 49(1), 66–77.

Författare
Pär Holmberg, Thomas Tangerås

Elförsörjningen i Sverige står inför stora utmaningar de kommande åren till följd av ökande efterfrågan och en energiomställning som bygger på en ökad andel väderberoende och otillförlitlig förnybar elproduktion. Ger marknaden tillräckliga incitament att investera i nödvändig kapacitet för att säkerställa tillförlitlig tillgång på el till skäliga priser i en framtida energiförsörjning? Om inte, hur behöver marknaden i så fall reformeras? Detta är några av de frågor vi belyser i denna artikel där vi studerar incitamenten att investera i ny elproduktion på den svenska elmarknaden.

Pär Holmberg

+46 (0)8 665 4559
+46 (0)72 511 6866
par.holmberg@ifn.se

Thomas Tangerås

+46 (0)8 665 4526
+46 (0)70 727 5448
thomas.tangeras@ifn.se