Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ekonomisk Debatt

Forskningsentreprenören Assar Lindbeck

Artikel på svenska
Referens
Calmfors, Lars (2021). ”Forskningsentreprenören Assar Lindbeck”. Ekonomisk Debatt 49(2), 43–54.

Författare
Lars Calmfors

Assar Lindbeck hade avgörande betydelse för att höja svensk nationalekonomisk forskning till internationell kvalitet: genom sina insatser för att få till stånd en formaliserad doktorandutbildning men framför allt genom att utveckla Institutet för internationell ekonomi till ett internationellt framstående forskningsinstitut. Det senare gjorde han inte minst genom att vara en inspirationskälla för yngre forskare, ständigt letande efter svar på nya – och gamla – forskningsfrågor. Till detta kommer hans insatser för att etablera ekonomipriset som ett pris i samhällsvetenskap av samma dignitet som de ursprungliga Nobelprisen i naturvetenskap.