Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ekonomisk Debatt

Vad finns det för motiv att vara med i facket?

Artikel på svenska
Referens
Calmfors, Lars, Julia Nederberg och Carolina Persson (2021). ”Vad finns det för motiv att vara med i facket?”. Ekonomisk Debatt 49(4), 42–54.

Författare
Lars Calmfors, Julia Nederberg, Carolina Persson

Den fackliga organisationsgraden har haft en fallande trend i Sverige liksom i de flesta andra länder. Vi har med hjälp av en enkät undersökt motiven för att vara fackligt ansluten. Trygghetsskäl, särskilt tillgång till kompletterande inkomstförsäkringar, förefaller viktigast. Det tycks också vara viktigt att många – felaktigt – tror att fackligt medlemskap ger tillgång till a-kassa. Samhällsmotiv som att skapa balans mellan arbetsgivare och löntagare samt att minska löneskillnader verkar däremot inte ha någon större betydelse. Sannolikheten för fackligt medlemskap är högre om vänner, anhöriga och arbetskamrater är med och om arbetsgivaren har en positiv attityd till facket.