Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ekonomisk Debatt

Lokala effekter av bistånd på tilltron till institutioner

Artikel på svenska
Referens
Isaksson, Ann-Sofie och Dick Durevall (2022). ”Lokala effekter av bistånd på tilltron till institutioner”. Ekonomisk Debatt 50(1), 48–55.

Författare
Ann-Sofie Isaksson, Dick Durevall

Medan vikten av att utveckla välfungerande statliga institutioner i utvecklingsländer är okontroversiell så är frågan om huruvida givare hjälper eller stjälper denna process omtvistad. Resultaten i denna studie, som undersöker lokala effekter av Världsbankens biståndsprojekt på medborgares förtroende för viktiga samhällsinstitutioner i Afrika söder om Sahara, ger dock anledning till optimism.