Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ekonomisk Debatt

Maximalt önsketänkande? En kritisk granskning av EU:s minimilönedirektiv

Artikel på svenska
Referens
Skedinger, Per (2022). ”Maximalt önsketänkande? En kritisk granskning av EU:s minimilönedirektiv”. Ekonomisk Debatt 50(2), 23–36.

Författare
Per Skedinger

EU-kommissionens förslag till minimilönedirektiv, vars slutversion väntas under våren 2022, syftar till att säkerställa en adekvat lägsta lön för alla arbetstagare i unionen och att därigenom motverka fattigdom bland lågavlönade. Denna artikel granskar den underliggande ekonomiska analys som direktivet baseras på. Slutsatsen är att sysselsättningsförlusterna av kraftigt höjda minimilöner sannolikt underskattas samtidigt som minskningen av fattigdom överdrivs, varför kommissionen borde ha övervägt andra och mer effektiva policyåtgärder. Löneutvecklingen för lågavlönade i unionen är inte heller så ofördelaktig som kommissionen vill ge intryck av.

Per Skedinger

+46 (0)8 665 4553
+46 (0)70 486 0389
per.skedinger@ifn.se