Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ekonomisk Debatt

Ekonomiprofessorers genomslag i vetenskap och forskningskommunikation

Artikel på svenska
Referens
Alvesson, Mats och Fredrik Sjöholm (2023). ”Ekonomiprofessorers genomslag i vetenskap och forskningskommunikation”. Ekonomisk Debatt 51(5), 64–74.

Författare
Mats Alvesson, Fredrik Sjöholm

Vi undersöker det vetenskapliga genomslaget för svenska professorer i företags-, finansiell- och nationalekonomi, samt hur aktiva de är i forskningskommunikation. Vårt urval omfattar samtliga professorer på de större institutionerna i Sverige. Vetenskapligt genomslag är högt koncentrerat till relativt få professorer. Vidare är deltagandet i tredje uppgiften överlag mycket lågt. Slutligen tycks det finnas en positiv koppling mellan vetenskapligt genomslag och deltagande i tredje uppgiften.