Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ekonomisk Debatt

Bör överskottsmålet ersättas av ett underskottsmål?

Artikel på svenska
Referens
Calmfors, Lars (2024). ”Bör överskottsmålet ersättas av ett underskottsmål?”. Ekonomisk Debatt 52(1), 23–37.

Författare
Lars Calmfors

Önskemål om temporära utgiftsökningar, t ex för klimatinvesteringar, under kommande år kan motivera att överskottsmålet för offentlig sektors finansiella sparande ersätts med ett underskottsmål på 0,5 procent av BNP. På sikt kan det betyda en Maastrichtskuld på ca 50 procent av BNP. Det bör ge en rimlig säkerhetsmarginal till en skuldgräns där det uppstår offentligfinansiella hållbarhetsproblem. Ett operationellt mål för det strukturella sparandet bör sättas högre än målet för det finansiella sparandet över konjunkturcykeln.