Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Blir vi sjuka av inkomstskillnader?

Bok
Referens
Bergh, Andreas, Therese Nilsson och Daniel Waldenström (2012). Blir vi sjuka av inkomstskillnader?. Lund: Studentlitteratur.

Författare
Andreas Bergh, Therese Nilsson, Daniel Waldenström

Trenden i västvärlden är tydlig: inkomsterna ökar och människors levnadsstandard förbättras – men samtidigt ökar skillnaderna mellan rika och fattiga. Vad betyder detta för vår hälsa? Innebär de ökade klyftorna att vi mår sämre och i så fall på vilket sätt? Vad säger forskningen och hur ska man veta vilken forskning som är pålitlig?

Blir vi sjuka av inkomstskillnader diskuterar hur olika mått på människors hälsa beror på hennes egen materiella levnadsstandard och på inkomstfördelningen i samhället som helhet. Författarna introducerar läsaren till relevanta teorier och gör en pedagogisk beskrivning av hur statistisk metod kan användas för att undersöka vad som påverkar folkhälsan. Deras fokus ligger på att ge läsaren de verktyg och kunskaper som krävs för att tillgodogöra sig, och kritiskt förhålla sig till, forskningen inom ämnet. Boken innehåller även en omfattande forskningsöversikt över sambandet mellan inkomstojämlikhet och folkhälsa.

Boken vänder sig främst till studenter inom folkhälsovetenskap, socialt arbete, sociologi och hälsoekonomi, men även till den som i sin yrkesutövning behöver förstå folkhälsans bestämningsfaktorer.