Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Flyget och företagen

Bok
Referens
Ferguson, Shon och Rikard Forslid (2016). Flyget och företagen. Stockholm: SNS Förlag.

Författare
Shon Ferguson, Rikard Forslid

Inrikes direktlinjer till Stockholm är viktiga för tillverkningsindustrin i kommunerna utanför de tre storstadsregionerna och internationella direktlinjer är särskilt betydelsefulla för tjänstesektorn. Det är två av slutsatserna i en ny forskningsrapport från SNS författad av nationalekonomerna Shon Ferguson och Rikard Forslid.

Flyget och företagen är den första övergripande forskningsstudien om hur tillgång till flygförbindelser påverkar det lokala svenska näringslivet. Forskarna har studerat vilka branscher som är beroende av flyg och vilken typ av flygtransporter som är viktiga för olika branscher. Forskarna identifierar flera samband mellan flygförbindelser och kommunernas näringslivsstruktur.

  • Sambandet mellan avståndet till närmaste flygplats och den ekonomiska aktiviteten i en kommun är starkt. En kommun med 10 procents längre avstånd sammanhänger med ungefär 13 procents lägre produktion, 14 procents lägre import och drygt 10 procents lägre export.
  • De branscher som uppvisar det starkaste sambandet mellan närhet till flyg och ekonomisk aktivitet är IT, utbildning och finans.
  • Varuimporten är mer flygberoende än varuexporten.
  • Bromma flygplats verkar vara viktig för importerande företag i Stockholms län.