Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Modern mikroekonomi: marknad, politik och välfärd

Bok
Referens
Bergh, Andreas och Niklas Jakobsson (2017). Modern mikroekonomi: marknad, politik och välfärd. Lund: Studentlitteratur.

Författare
Andreas Bergh, Niklas Jakobsson

Den här boken ger en pedagogisk och detaljerad genomgång av den mikroekonomi som varit nationalekonomins kärna under snart 100 år: utbud och efterfrågan, nyttoteori och vinstmaximering.Men författarna sätter också in teorin i ett större sammanhang, där institutioner, beteendeekonomi och politik beaktas och analyseras.Målet är att skapa förståelse för hur marknadsekonomin fungerar,men även att ge läsaren verktyg för att analysera statens roll i samhället och vilka institutioner som krävs för att en fungerande marknadsekonomi ska uppstå.

Denna fjärde upplaga har reviderats och uppdaterats genomgående. Förutom att många övningar med lösningar har lagts till och gjorts om, har avsnitt i flera kapitel omarbetats och exempel har bytts ut och lagts till.

Mer text på svenska