Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Avgörande mål – en ESO–rapport om sysselsättningspolitiska målformuleringar

Bok
Referens
Calmfors, Lars (2020). Avgörande mål – en ESO–rapport om sysselsättningspolitiska målformuleringar. ESO rapport 2020:6. Stockholm: Finansdepartementet.

Författare
Lars Calmfors

Det finns flera grundläggande motiv för att eftersträva hög sysselsättning. Att arbeta innebär högre inkomster och att fler behov kan tillfredsställas. De flesta i arbetsför ålder upplever dessutom arbete som meningsfullt i sig. Hög sysselsättning kan antas bidra till ökad social sammanhållning och är central för att finansiera en generös välfärdsstat. Sysselsättningspolitiska mål kan därför ses som intermediära mål för att uppnå överordnade välfärdsmål.