Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Nationalekonomins frågor

Röstar väljarna med plånboken?

Bokkapitel
Referens
Elinder, Mikael och Henrik Jordahl (2017). ”Röstar väljarna med plånboken?”. I Eric Rehn (red.), Nationalekonomins frågor (337–354). Lund: Studentlitteratur.

Författare
Mikael Elinder, Henrik Jordahl

Redaktör
Eric Rehn

Det här kapitlet handlar om motiven bakom väljarnas röster i politiska val. Studier från flera länder visar att väljarna lägger stor vikt vid plånboksfrågor. Det innebär att många röstar på det parti som ger dem störst privatekonomisk vinning. I Sverige tycks väljarna förlita sig på ekonomiska vallöften; de röstar gärna på ett parti som utlovar reformer som förbättrar deras privatekonomi. I det här kapitlet presenteras först några av de teorier som ligger till grund för ekonomiska analyser av politiskt beslutsfattande och därefter redovisas resultat från empiriska studier som testat teoriernas träffsäkerhet i olika sammanhang. Kapitlet fokuserar främst på väljarna, men innehåller även ett avsnitt om politiker.