Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Nationalekonomins frågor

Skolval och friskolor – är det ett bra recept för att förbättra skolan?

Bokkapitel
Referens
Edmark, Karin (2017). ”Skolval och friskolor – är det ett bra recept för att förbättra skolan?”. I Eric Rehn (red.), Nationalekonomins frågor (221–241). Lund: Studentlitteratur.

Författare
Karin Edmark

Redaktör
Eric Rehn

Det här kapitlet handlar om friskolor och skolval. Påverkas elevernas skolresultat om eleverna själva får välja skola? Lär sig elever mer i friskolor eller kommunala skolor, eller finns det inga skillnader? Den här typen av frågor tas upp i kapitlet, som diskuterar både den teoretiska modellen bakom skolval och friskolor och den empiriska forskningslitteraturen. Efter ett introducerande avsnitt beskriver vi teorin om skolval och friskolor, varpå vi går igenom den empiriska forskningen på området. Därefter diskuterar vi praktiska aspekter av skolval och friskolor innan vi knyter samman kapitlet med några avslutande reflektioner.