Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Marknad och politik

Svensk marknads- och konkurrenspolitik

Bokkapitel
Referens
Bergman, Mats och Henrik Jordahl (2022). ”Svensk marknads- och konkurrenspolitik”. I Lars Hultkrantz och Pär Österholm (red.), Marknad och politik (289–328). Lund: Studentlitteratur.

Författare
Mats Bergman, Henrik Jordahl

Redaktör
Lars Hultkrantz, Pär Österholm

Det här kapitlet inleds med en genomgång av huvuddragen i konkurrenslagstiftningen. Därefter diskuteras de regelreformer – ofta kallade avregleringar – som genomförts i Sverige och många andra länder sedan början av 1990-talet. Eftersom båda typerna av regelverk i stor utsträckning vilar på ekonomisk teori diskuteras nationalekonomiska begrepp som naturliga monopol, (andra) marknadsformer, produktmarknader och marknadsmakt integrerade med framställningen av regelverken och deras utveckling. Många konkurrensproblem hänger samman med den offentliga sektorn. För att beakta sådana problem går vi kort igenom ett ekonomiskt perspektiv på offentliga upphandlingar och diskuterar sedan marknaderna för välfärdstjänster. Avslutningsvis sammanfattar vi kapitlets huvudbudskap och lyfter fram några av de svåra avvägningar som konkurrenspolitiken inte kan undvika.