Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Udlicitering af hjemmepleje giver velfærd

2018-07-19 Børsen
Debatt
Referens
Bjørnskov, Christian (2018). ”Udlicitering af hjemmepleje giver velfærd”. Børsen, 19 juli.

Författare
Christian Bjørnskov

Christian Bjørnskov, Aarhus universitet och affilierad till IFN, skriver en krönika i danska Børsen om att privatisreing av hemtjänst ökar välfärden. Han hänvisar till forskning av bl.a. Henrik Jordahl, IFN, som visar att kostnaderna för hemvård inte sjunker när när valfrihet och privata alternativ introduceras.

Christian Bjørnskov skriver att den viktigaste slutsatsen i den svenska studien är att trots den omedelbara bristen på "effektivitetsvinster" ger valfrihet och konkurrens ganska tydliga välfärdsvinster. Dessa vinster kommer emellertid inte kommunen till del, eftersom besparingar uteblir. Bjørnskov skriver att forskarnas viktigaste slutsats är att äldre i kommuner som inför valfrihet blir mer nöjda med hemtjänsten. "Välfärdsnyttan härrör från det faktum att medborgarna bättre kan välja vård/hjälp som passar dem och att de vinner på att kunna välja. Med andra ord så ogillar medborgarna förmynderi."

Christian Bjørnskov avslutar sin kolumn: "Den sorgliga slutsatsen är att medan välfärdsvinsterna är stora så löser valfriheten inte utgiftsproblem [...]. Trots att medborgarna vinner stort så finns det inga vinster för kommunalpolitiker som därför kan fortsätta att se valfriheten som en kommunal förlust."

Christian Bjørnskov

+45 87 16 48 19
+45 20 12 03 84
chbj@econ.au.dk