Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Flytta FoU-stödet från större till mindre företag

2019-12-06 Ny Teknik
Debatt
Referens
Svensson, Roger (2019). ”Flytta FoU-stödet från större till mindre företag”. Ny Teknik, 6 december.

Författare
Roger Svensson

Roger Svensson, IFN, skriver en debattartikel i Ny Teknik om FoU-stödet. "Idag går nästan hela det statliga FoU-stödet till näringslivets större företag via direktfinansiering. Om stödet istället kanaliseras via skatteavdrag, kan stimulanserna riktas dit de gör mest nytta – till småföretag och entreprenörer."

Roger Svensson

+46 (0)8 665 4549
+46 (0)70 491 0166
roger.svensson@ifn.se