Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Politiker – inte Folkhälsomyndigheten – behöver ta täten i coronabekämpningen

2020-03-11 Dagens Nyheter
Debatt
Referens
Calmfors, Lars (2020). ”Politiker – inte Folkhälsomyndigheten – behöver ta täten i coronabekämpningen”. Dagens Nyheter, 11 mars.

Författare
Lars Calmfors

Lars Calmfors, IFN, skriver i en kolumn på ledarsidan i Dagens Nyheter om coronabekämpningen. Hur långt sträcker sig en expertmyndighets ansvar och vilket ansvar har politiken, frågar han sig. "Min uppfattning är att betydligt kraftigare åtgärder borde ha vidtagits på ett tidigt stadium, eftersom kostnaderna för dessa förefaller begränsade jämfört med de kostnader som kan uppkomma på längre sikt vid omfattande smittspridning. Men dessa avvägningar är i grunden värderingsmässiga och bör göras på politisk nivå."