Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Folkhälsomyndigheten har fått för stor makt i coronabekämpningen

2020-03-20 Dagens Nyheter
Debatt
Referens
Calmfors, Lars (2020). ”Folkhälsomyndigheten har fått för stor makt i coronabekämpningen”. Dagens Nyheter, 20 mars.

Författare
Lars Calmfors

Lars Calmfors, IFN, skriver i en kolumn på ledarsidan i Dagens Nyheter att Folkhälsomyndigheten har fått för stor makt i coronabekämpningen. "Min syn är att beslut om åtgärderna mot coronasmittan i slutändan måste vara politiska. De ska självfallet bygga på medicinsk expertkunskap om olika ingrepps effektivitet. Men en myndighet som Folkhälsomyndigheten bör vara försiktig med att göra mer värderingsmässiga avvägningar. Ansvaret för dem ligger i stället på det politiska systemet som måste kunna välja såväl mer som mindre långtgående åtgärder än vad myndigheten rekommenderar."