Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

De liberala reformerna var noga genomtänkta – förutom skolpengen

2020-05-19 Dagens Nyheter
Debatt
Referens
Bergh, Andreas (2020). ”De liberala reformerna var noga genomtänkta – förutom skolpengen”. Dagens Nyheter, 19 maj.

Författare
Andreas Bergh

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver  en kolumn på ledarsidan i Dagens Nyheter. Han hänvisar till forskning av honom själv och Gissur Erlingsson där reformer som liberaliserade Sverige under 1980-och 90-talen studerades. Enligt forskningen kunde nästan alla reformer kopplas till ett omfattande utredningsarbete, skriver Andreas Bergh.  Men skolpengens införande följde inte mönstret. Förutsättningarna för en likvärdig skola ändrades och incitament för betygsinflation skapades. Andreas Bergh är därför positiv till Björn Åstrands utredning om ökad likvärdighet i skolan.