Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Sockerbitar till företagen ger ofta sur eftersmak för kommunerna

2020-07-14 Dagens Nyheter
Debatt
Referens
Bergh, Andreas (2020). ”Sockerbitar till företagen ger ofta sur eftersmak för kommunerna ”. Dagens Nyheter, 14 juli.

Författare
Andreas Bergh

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver i en kolumn i Dagens Nyheter  om kommuners och regioners försök att locka till sig investerare. "Det finns forskning om vad som förklarar långsiktig ekonomisk utveckling. Den pekar bland annat på vikten av enkelhet, opartiskhet och effektivitet i den offentliga förvaltningen. Det ska inte krävas näringslivsutvecklare eller tillväxtstrateger som öppnar dörrar för att företag ska få kontakt med kommunen. När kontakt etablerats, bör den offentliga maktutövningen ske opartiskt. Idealet måste vara att det inte ska vara avgörande om en företagare är kompis med kommunpolitikerna eller inte. Detta sätt att tänka kring ekonomisk tillväxt tycks tyvärr gå på tvärs mot mycket av det som sker i den lokala tillväxtpolitikens namn."