Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Coronastöden har präglats av tidsnöd – i höst måste de förändras

2020-07-28 Dagens Nyheter
Debatt
Referens
Calmfors, Lars (2020). ”Coronastöden har präglats av tidsnöd – i höst måste de förändras ”. Dagens Nyheter, 28 juli.

Författare
Lars Calmfors

Lars Calmfors, IFN, skriver om coronastöden i en kolumn på ledarsidan i Dagens Nyheter. Under hösten måste coronastödens inriktning förändras skriver han:

"Det behövs fortsatt stora resurstillskott till vård och omsorg. Men också olika former av investeringsstöd är ändamålsenliga. Det gäller till exempel stöd för att snabbt anpassa arbetsplatser och kommunikationer till krav på social distansering. En övergångsfas då inte minst många utrikes födda kommer att stå utan jobb bör utnyttjas till insatser för att förbättra språkkunskaperna för dem som behöver det. Såväl lågutbildade i allmänhet som många högre utbildade skulle kunna använda tid som permitterade eller arbetslösa till att utveckla sin digitala kompetens. Sådana utbildningslyft förutsätter både en expansion av program och ekonomiska incitament för att delta och uppnå resultat i dem. "