Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Liberalernas ambivalens står i vägen för Eklunds viktiga skattereform

2020-11-16 Dagens Nyheter
Debatt
Referens
Bergh, Andreas (2020). ”Liberalernas ambivalens står i vägen för Eklunds viktiga skattereform”. Dagens Nyheter, 16 november.

Författare
Andreas Bergh

Andreas Bergh, IFN, skriver om Klas Eklunds skattereform på ledarsidan i Dagens Nyheter: "Trots att förutsättningarna på pappret är bättre än på många decennier, är det svårt att hitta någon som tror att Eklunds förslag kommer att genomföras. Den senaste budgetpropositionens mischmasch av framstressade ogenomtänktheter på skatteområdet gick snarast i motsatt riktning jämfört med det helhetsperspektiv som Eklund anlägger. Hur kunde det bli så här?"