Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Nyheter från IFN: Ny ekonomisk forskning

Mindre strikt reglering ökar produktiviteten i detaljhandeln

IFN:s Nyhetsbrev
Referens
Orth, Matilda (2014). ”Mindre strikt reglering ökar produktiviteten i detaljhandeln”. Nyheter från IFN: Ny ekonomisk forskning (5), 1–4.

Författare
Matilda Orth

Plan- och bygglagen har en rad miljömässiga syften. Men den kan även begränsa
butikers möjligheter att etablera sig. IFN-forskaren Matilda Orth har i ett par
studier av svensk detaljhandel påvisat betydande kostnader för sådana inträdeshinder i form av förlorad produktivitetsutveckling och försämrat konkurrenstryck
bland etablerade butiker.

Matilda Orth

+46 (0)8 665 4531
+46 (0)736 42 38 24
matilda.orth@ifn.se