Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Policy Paper No. 28

Så skapas kunskapsintensiv tjänstetillväxt

Policy Paper
Referens
Edquist, Harald (2009). ”Så skapas kunskapsintensiv tjänstetillväxt”. IFN Policy Paper nr 28. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Harald Edquist

Den här rapporten visar att investeringar i immateriella tillgångar var 9 procent av BNP år 2004. En viktig del av dessa investeringar utgjordes av kunskapsintensiva tjänster. Den här rapporten analyserar utvecklingen av kunskapsintensiva tjänster i det svenska näringslivet. Resultaten visar att sysselsättningstillväxten var hög, medan den uppskattade produktivitetstillväxten var låg i denna sektor.

Vidare visas att kompetens och samarbete med kunder är avgörande för den kunskapsintensiva tjänstenäringens framtida utveckling. Rapporten pekar på stora brister beträffande i synnerhet produktivitetsstatistik för kunskapsintensiva tjänster. Dessa brister gör det nästan omöjligt att utforma en specifik tillväxtpolitik för denna sektor. Istället föreslår författaren en generell subvention för företag att investera i medarbetares kompetens, vilket skulle gynna tillväxten i hela ekonomin, men framförallt den kunskapsintensiva tjänstesektorn.