Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Policy Paper No. 33

Den ekonomiska ojämlikheten i finanskrisens Sverige

Policy Paper
Referens
Waldenström, Daniel (2010). ”Den ekonomiska ojämlikheten i finanskrisens Sverige”. IFN Policy Paper nr 33. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Daniel Waldenström

Den finansiella och ekonomiska kris som världen just nu genomgår kommer att påverka många medborgares välfärd. Exakt på vilket sätt krisen kommer att drabba olika grupper är dock fortfarande oklart och därmed är också krisens inverkan på den ekonomiska ojämlikheten oviss. Kortsiktiga följder av arbetslöshet eller fallande tillgångspriser sammanfaller med långtgående konsekvenser av ändrade utbildnings- och karriärval.

Daniel Waldenström

+46 (0)8 665 4584
+46 70 491 6082
daniel.waldenstrom@ifn.se