Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Policy Paper No. 8

Konkurrensutsättning av offentlig verksamhet – Hur stor är effektiviseringspotentialen?

Policy Paper
Referens
Jordahl, Henrik (2006). ”Konkurrensutsättning av offentlig verksamhet – Hur stor är effektiviseringspotentialen?”. IFN Policy Paper nr 8. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Henrik Jordahl

Rapporten är skriven för Svenskt Näringsliv, Kris- och framtidskommissionen.

En ökad konkurrensutsättning av offentliga verksamheter skulle ha många positiva konsekvenser. Konkurrens leder till lägre kostnader och i vissa fall till högre kvalitet. Konkurrens ger också större valfrihet och ökar många tjänsters tillgänglighet. Den berörda personalen verkar dessutom uppskatta ett ökat inslag av enskilda arbetsgivare.

Det finns en stor potential för ökad konkurrensutsättning inom Sveriges offentliga sektor. Många kommuner och landsting driver fortfarande nästan all verksamhet på vissa områden helt i egen regi. Uppskattningar i den här rapporten tyder på att verksamhet för mellan 152 och 247 miljarder kronor skulle kunna utsättas för konkurrens. Detta skulle kunna leda till besparingar på mellan 9 och 15 miljarder kronor. Störst besparingspotential finns förmodligen inom sjukvården. På skolområdet skulle dessutom elevernas studieresultat sannolikt förbättras.