Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Policy Paper No. 68

Slänger vi pengarna i sjön? Resurser, reformer och utbildningspolitiska slutsatser

Policy Paper
Referens
Heller Sahlgren, Gabriel (2014). ”Slänger vi pengarna i sjön? Resurser, reformer och utbildningspolitiska slutsatser”. IFN Policy Paper nr 68. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Gabriel Heller Sahlgren

Rapporten är skriven på uppdrag av Timbro.

Frågan om huruvida ökade resurser på egen hand leder till högre resultat i skolan är en av de mest omdebatterade inom både utbildningsforskningen och politiken. Den är också högaktuell Sverige i en valrörelse där både alliansregeringen och oppositionen har lovat att skjuta till mer resurser, för att minska klasstorleken bland elever i lågstadiet. Detta är politikernas svar på de sjunkande resultaten i internationella undersökningar som Pisa och Timss. Det verkar alltså råda konsensus i den svenska politiken om att mer pengar till skolan i sig är ett effektivt sätt att höja resultaten.