Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Policy Paper No. 77

Skolpolitiskt relevanta faktorer bakom Sveriges resultat i Pisa 2015

Policy Paper
Referens
Heller Sahlgren, Gabriel (2017). ”Skolpolitiskt relevanta faktorer bakom Sveriges resultat i Pisa 2015”. IFN Policy Paper nr 77. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Gabriel Heller Sahlgren

Rapporten är skriven på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

Ända sedan den internationella undersökningen Pisa genomfördes för första gången år 2000 har Sverige fått vänja sig vid relativt dystra rubriker. Mellan 2000 och 2012 föll resultaten snabbare än i något annat land som deltagit i undersökningen.

Men i Pisa 2015 skedde äntligen en uppgång. Resultaten ökade med 16 poäng i matematik, 17 poäng i läsförståelse och 9 poäng i naturvetenskap sedan den förra undersökningen 2012 (Skolverket 2016a). Svenska elever presterar fortfarande relativt medelmåttigt – på samma nivå som OECD-länderna i snitt – men förändringen representerar fortfarande en ansenlig uppgång poängmässigt.