Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Policy Paper No. 90

Förädlingsvärdet för Kunskapsskolans grundskolor

Policy Paper
Referens
Heller Sahlgren, Gabriel och Henrik Jordahl (2020). ”Förädlingsvärdet för Kunskapsskolans grundskolor”. IFN Policy Paper nr 90. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Gabriel Heller Sahlgren, Henrik Jordahl

Rapporten är ett första steg i ett forskningsprojekt med målet att beräkna förädlingsvärden för så många huvudmän och skolor som möjligt. I framtiden kommer liknande studier som analyserar andra huvudmän och skolor, både fristående och kommunala, att genomföras. Projektet finansieras med medel från programmet Tjänstesektorns ekonomi samt de huvudmän som deltar i projektet, inklusive IES och Kunskapsskolan.

Tillgång till trovärdig information om skolors kvalitet har en positiv påverkan på elever, föräldrar och skolledare. Tyvärr är sådan information om skolkvalitet en bristvara i Sveriges utbildningssystem. 

Den här rapporten redovisar kvalitetsmått för Kunskapsskolans grundskolor. Som mått på skolkvalitet används förädlingsvärden, som visar hur stor del av elevers prestationer som kan tillskrivas deras skolor. Förädlingsvärden beräknas för nationella prov i årskurs nio. Beräkningarna görs på elevnivå med data från SCB för elever som skrev nationella prov i årskurs nio under läsåret 2018/19. 

En skola anses ha hög kvalitet om eleverna presterar bättre på de nationella proven i årskurs nio än vad man kan förvänta sig utifrån deras provresultat i årskurs sex och deras bakgrund. Resultaten tyder på att Kunskapsskolan har högre förädlingsvärden än andra svenska skolor i genomsnitt.