Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Liberal Debatt

Kan ekonomisk tillväxt råda bot på korruption?

Populärvetenskap
Referens
Jävervall, Sebastian (2016). ”Kan ekonomisk tillväxt råda bot på korruption?”. Liberal Debatt (1), 46–47.

Författare
Sebastian Jävervall

Är låginkomstländer fattiga för att de är korrupta eller korrupta för att de är fattiga?

Korruption fortsätter vara ett hinder för länders demokratiska och ekonomiska utveckling. Detta är väl dokumenterat av forskare inom fältet. I stater med svaga institutioner och höga kostnader för övervakning av byråkraters beteenden finns stort utrymme för politiker och andra ämbetshållare att värna om sina privata snarare än offentliga intressen. Sådana system underminerar fundamentala demokratiska principer och förekommer i många av världens allra fattigaste länder.