Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ekonomisk Debatt

Korruption i Sverige har underskattats

Populärvetenskap
Referens
Bergh, Andreas, Gissur Erlingsson och Richard Öhrvall (2018). ”Korruption i Sverige har underskattats”. Ekonomisk Debatt 46(2), 63–65.

Författare
Andreas Bergh, Gissur Erlingsson, Richard Öhrvall

Vi uppskattar att professor Claes Sandgren tagit sig tid att läsa, begrunda och komma med tankeväckande invändningar och frågor kring några av de publikationer som vårt forskningsprojekt Tillit och korruption i lokalpolitiken (finansierat av Vetenskapsrådet 2007–12) utmynnat i. Vi anser att den kritik som Sandgren (2018) formulerat träffar en tämligen liten del av våra slutsatser och resonemang, även om vi är öppna för möjligheten att en annan betraktare gör en annan bedömning.

Detta är en replik till Claes Sandgrens artikel "Tre teser om korruptionen i Sverige", Ekonomisk Debatt 46(1).