Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Utredningen om kortare arbetstid, SOU 1956:20

En arbetstidsförkortning – verkningar i olika företag

Rapport
Referens
Nabseth, Lars (1956). ”En arbetstidsförkortning – verkningar i olika företag”. I Utredningen om kortare arbetstid, SOU 1956:20. Stockholm: Statens offentliga utredningar.

Författare
Lars Nabseth