Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Globalisering och inkomstfördelning

Rapport
Referens
Roine, Jesper och Daniel Waldenström (2008). ”Globalisering och inkomstfördelning”. Underlagsrapport nr 20. Stockholm: Globaliseringsrådet.

Författare
Jesper Roine, Daniel Waldenström

Det råder delade meningar om globaliseringens effekter på inkomstfördelningen mellan och inom länder. Kritikerna menar att globaliseringen endast gynnar de redan välbeställda och högutbildade medan förespråkarna hävdar att globaliseringens positiva effekter kommer alla till del, eller åtminstone skapar ekonomiskt utrymme för att kompensera grupper som missgynnas.

I föreliggande rapport pekar författarna på att globaliseringen som helhet skapar betydande vinster för ekonomin genom handel, specialisering och konkurrens. Det är dock svårare att utröna hur fördelningen av globaliseringens vinster kommer att se ut. De som har flyttbara tillgångar som kapital och hög utbildning får en förbättrad förhandlingsposition som tenderar att öka inkomstspridningen. Samtidigt kan större möjligheter till specialisering generera vinster som bidrar till ökade inkomster för samtliga yrkeskategorier oavsett utbildningsnivå.

Författarna varnar dock för att ökade inkomstskillnader, vare sig de är ett resultat av globaliseringen eller ej, riskerar att leda till krav på protektionistiska åtgärder och att globaliseringsprocessen bromsas. Något som skulle skada inte bara Sverige utan hela den globala välståndsutvecklingen.

Daniel Waldenström

+46 (0)8 665 4584
+46 70 491 6082
daniel.waldenstrom@ifn.se