Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ekonomisk knapphet, skuldsättning och hälsa

Rapport
Referens
Dackehag, Margareta, Lina Maria Ellegård, Ulf Gerdtham och Therese Nilsson (2016). ”Ekonomisk knapphet, skuldsättning och hälsa”. Stockholm: Kronofogdemyndigheten.

Författare
Margareta Dackehag, Lina Maria Ellegård, Ulf Gerdtham, Therese Nilsson

Tillgången på kredit kan öka människors hälsa och välfärd, men mot bakgrund av att skulder så småningom måste betalas tillbaka är det samtidigt tänkbart att överskuldsättning kan ge upphov till försämrad hälsa. I denna artikel använder vi svenska enkät- och registerdata på individnivå för att närmare studera denna fråga. Särskilt undersöker vi sambandet mellan betalningssvårigheter och olika mått på hälsa. Den empiriska analysen visar att det inte verkar finnas särskilt starka samband mellan ekonomisk knapphet och hälsa när man tar hänsyn till initial hälsostatus och knapphet. I en fördjupande analys finner vi att sambandet mellan betalningssvårigheter och senare hälsoproblem till stor del förklaras av inneboende egenskaper, så som exempelvis stresstålighet.