Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Det svenska innovations– och företagsstödet

Rapport
Referens
Svensson, Roger (2016). ”Det svenska innovations– och företagsstödet”. Underlagsrapport till Entreprenörskap i det tjugoförsta århundratet. SOU 2016:72. Stockholm: Regeringskansliet.

Författare
Roger Svensson

Ny kunskap och teknologi, som skapas genom forskning och utveckling (FoU), anses vara den främsta tillväxtskapande produktionsfaktorn i ekonomin. Flera litteraturgenomgångar från de senaste åren har visat att FoU spelar en mycket viktig roll för tillväxten och produktivitetsutvecklingen. Men det räcker inte med att kunskapen omsätts i nya verk eller uppfinningar. Dessa måste även kommersialiseras. Företagande och i synnerhet entreprenörer – det vill säga innovativa företag och privatpersoner − behövs för att någon ska ta risken att introducera nya idéer, verk och uppfinningar som innovationer på marknaden. Därmed skapas effektivare produktionsprocesser med lägre konsumentpriser samt nya och förbättrade produkter som kommer konsumenterna till del.

Roger Svensson

+46 (0)8 665 4549
+46 (0)70 491 0166
roger.svensson@ifn.se