Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Regionalpolitiskt Forum Rapport #3

Att lära av staden – ekonomi och planering i urbaniseringens tidevarv

Rapport
Referens
Andersson, Martin och Johan P. Larsson (2018). ”Att lära av staden – ekonomi och planering i urbaniseringens tidevarv”. I Regionalpolitiskt Forum Rapport #3. Stockholm: Entreprenörskapsforum.

Författare
Martin Andersson, Johan P. Larsson

Författarna går igenom modern forskning kring förtätningens ekonomiska drivkrafter och tydliggör vad forskningen säger; dels om generella konsekvenser av förtätning, dels om hur förtätningens effekter sprids i geografin. Vad förklarar de senaste årtiondenas starka urbanisering? Rapporten avslutas med en diskussion om framtida utmaningar för såväl forskning som fysisk planering.