Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Stora kunskapsintensiva investeringar - orsaker, verkan och den offentliga sektorns roll

Rapport
Referens
Andersson, Martin, Johan P. Larsson och Joakim Wernberg (2019). ”Stora kunskapsintensiva investeringar - orsaker, verkan och den offentliga sektorns roll”. PM 2019:13. Östersund: Tillväxtanalys.

Författare
Martin Andersson, Johan P. Larsson, Joakim Wernberg

Vad är orsaken till, förutsättningarna för och spridningseffekterna av stora kunskapsintensiva investeringar? Vad säger forskningen om offentliga sektorns roll för att främja dessa investeringar? Det undersöker vi närmare i denna forskningsöversikt.