Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Hur har Covid-19-pandemin påverkat skatteintäkter och arbetsinkomster?

Rapport
Referens
Angelov, Nikolay och Daniel Waldenström (2021). ”Hur har Covid-19-pandemin påverkat skatteintäkter och arbetsinkomster?”. Stockholm: Skatteverket.

Författare
Nikolay Angelov, Daniel Waldenström

I denna rapport studeras Coronapandemins inverkan på den svenska ekonomin genom dess effekter på skatteinbetalningar från företag och individer samt på inkomsternas fördelning i den yrkesaktiva befolkningen. Analysen baseras på Skatteverkets månatliga taxeringsregister över moms, punktskatter och arbetsinkomster samt privatpersoners årliga inkomstdeklarationer. I studien mäts effekten av pandemin genom att utnyttja förändringar mellan och inom åren 2019 och 2021. Pandemins effekt mäts genom att utnyttja att de två första månaderna 2020 var pandemifria till skillnad från resten av året, vilket möjliggör jämförelser mellan samma perioder övriga år.

Rapporten har författats av Nikolay Angelov, Skatteverkets analysenhet, och Daniel Waldenström, IFN och medlem i Skatteverkets vetenskapliga råd. Kontakta författarna, nikolay.angelov@skatteverket.se, eller daniel.waldenstrom@ifn.se, om du vill veta mer.

Daniel Waldenström

+46 (0)8 665 4584
+46 70 491 6082
daniel.waldenstrom@ifn.se