Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

En beklaglig förlust? En ESO-rapport om erfarenheter och lärdomar av arvsskatt

Rapport
Referens
Elinder, Mikael och Oscar Erixson (2021). ”En beklaglig förlust? En ESO-rapport om erfarenheter och lärdomar av arvsskatt”. Rapport till Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi 2021:2. Stockholm: Finansdepartementet.

Författare
Mikael Elinder, Oscar Erixson

Arvsbeskattning är en omtvistad fråga. Förespråkare av en arvsskatt lyfter fram att skatten utjämnar ojämlikhet i förmögenhet, bidrar till jämnare förutsättningar i möjligheter och genererar intäkter på ett effektivare sätt än många andra skatter. Motståndarna menar däremot att skatten är orättfärdig, i praktiken frivillig och därför undergräver skattemoralen, bestraffar sparande, försvårar generationsskiften av familjeföretag, samt att intäkterna är förhållandevis små och att efterlevande makar kan tvingas sälja bostaden för att betala skatten. Vem har rätt?

I den här rapporten till ESO summerar Mikael Elinder och Oscar Erixson svensk och internationell forskning om arvsskatt; vad den betyder för statens intäkter, arbetsutbud, sparande, kapitalbildning och förmögenhetsfördelning. Författarna söker också förklaringar till att arvsskatten är så impopulär bland medborgarna, trots att det är få som betalar den. Mot bakgrund av de presenterade erfarenheterna och lärdomarna tar författarna fram en principskiss för hur en möjlig framtida arvsskatt skulle kunna se ut.

Mikael Elinder är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet och även verksam vid Institutet för näringslivsforskning (IFN). Oscar Erixson är fil. dr i nationalekonomi och forskare vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet. Båda författarna har forskat om arv och arvsbeskattning i över tio år.