Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Effekter av New Public Management i välfärden – vad säger forskningen?

Rapport
Referens
Heller Sahlgren, Gabriel och Nima Sanandaji (2021). ”Effekter av New Public Management i välfärden – vad säger forskningen?”. Stockholm: Timbro.

Författare
Gabriel Heller Sahlgren, Nima Sanandaji

Sedan 1980-talet har politiker världen över försökt förbättra effektiviteten i offentlig sektor med metoder såsom upphandling, kundval och mål- och resultatstyrning. Tillsammans kallas denna inriktning för New Public Management (NPM). I den här rapporten går Gabriel Heller-Sahlgren och Nima Sanandaji igenom forskningsläget om NPM:s effekter i sjukvård, skola och äldreomsorg. De visar att medan kritiken mot NPM ofta grundas i teorier om marknadsmisslyckanden och inkompletta kontrakt visar empiriska studier från både Sverige och andra länder att NPM-inspirerade reformer ofta haft positiva effekter. För att stärka dagens system behövs robusta kvalitetsmått och att utförare har incitament att bry sig om att upprätthålla kvalitet i olika dimensioner, även sådana som inte har kontrakterats.