Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

En elmarknad med enhetliga priser för förbrukning

Rapport
Referens
Holmberg, Pär och Thomas Tangerås (2021). ”En elmarknad med enhetliga priser för förbrukning”. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Pär Holmberg, Thomas Tangerås

Elmarknaden i Sverige delades 2011 in i fyra elområden. Syftet var att underlätta hanteringen av de flaskhalsar som uppstår när elnätet har otillräcklig kapacitet för att hantera flödena av el som behövs från norra Sverige för att möta efterfrågan i södra Sverige. Genom att priset ökar på elbörsen i elområden i södra Sverige och minskar i elområden i norra Sverige, uppstår en bättre balans mellan utbud och efterfrågan inom varje område. Detta minskar i sin tur behovet att överföra el från norr till söder. Innan reformen bestod Sverige av ett enda elområde med samma elpris över allt.

För att hantera underskottet av elproduktion i södra Sverige, begränsades i stället exporten av el till Danmark regelbundet. EU ansåg att detta förfarande kunde bryta mot unionens konkurrensregler. Införandet av elområden mötte motstånd och särskilt i södra Sverige där konsumenter ansåg att det var orättvist att de skulle tvingas betala mera för sin el än på annat håll i landet.

Pär Holmberg

+46 (0)8 665 4559
+46 (0)72 511 6866
par.holmberg@ifn.se

Thomas Tangerås

+46 (0)8 665 4526
+46 (0)70 727 5448
thomas.tangeras@ifn.se