Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Tryggare kan ingen vara? En ESO-rapport om socialförsäkringar och välfärdssystem

Rapport
Referens
Bergh, Andreas och Agneta Kruse (2022). ”Tryggare kan ingen vara? En ESO-rapport om socialförsäkringar och välfärdssystem”. Rapport till Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi 2022:2. Stockholm: Finansdepartementet.

Författare
Andreas Bergh, Agneta Kruse

Den här rapporten analyserar socialförsäkringar, det vill säga av staten tillhandahållna försäkringar som är obligatoriska. Vår utgångspunkt är att socialförsäkringar skapar nytta för alla försäkrade genom att ge skydd mot risken för ett antal oönskade utfall.

Rapportens fokus är försäkringar som skyddar mot inkomstbortfall på grund av arbetsoförmåga och vid arbetslöshet, det vill säga arbetslöshetsförsäkring, sjukpenning- och arbetsskadeförsäkring, sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare förtidspension) och ålderspension. Vi menar också att skydd mot fattigdom samt skydd mot höga kostnader vid behov av äldreomsorg med fördel kan analyseras ur ett försäkringsperspektiv. Vidare analyseras tillit och förtroende för socialförsäkringarna, jämställdhet, jämlikhet och rättvisa samt systemens finansiering.