Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Kunskapsskolans återkomst

Rapport
Referens
Heller Sahlgren, Gabriel (2022). ”Kunskapsskolans återkomst”. Stockholm: Timbro.

Författare
Gabriel Heller Sahlgren

Fram till omkring 2010 föll resultaten i svensk skola. Sedan dess har resultaten förbättrats kraftigt. I de internationella mätningar som görs – PISA, TIMMS, PIRLS och ICCS – förbättras resultaten och Sverige är ett av toppländerna. Tittar man på elever med minst en förälder född i Sverige för att få bästa möjliga jämförbarhet med andra länder och över tid, är Sveriges skola bland de bästa i världen.