Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

SOU 2022:17

En modell för att mäta och belöna progression inom sfi

Rapport
Referens
Tyrefors, Björn (2022). ”En modell för att mäta och belöna progression inom sfi”. SOU 2022:17. Stockholm: Utbildningsdepartementet.

Författare
Björn Tyrefors

Utredningen om sfi-peng till utbildningsanordnare redovisar i detta betänkande uppdraget att föreslå hur en ersättning till utbildningsanordnare för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) kan utformas baserat på uppnådda språkresultat.

Björn Tyrefors

+46 (0)8 665 4521
+46 (0)70 467 8003
bjorn.tyrefors@ifn.se