Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Labour Economics

The Impact of Upper–Secondary Voucher School Attendance on Student Achievement. Swedish Evidence using External and Internal Evaluations

Tidskriftsartikel
Referens
Tyrefors Hinnerich, Björn och Jonas Vlachos (2017). ”The Impact of Upper–Secondary Voucher School Attendance on Student Achievement. Swedish Evidence using External and Internal Evaluations”. Labour Economics 47, 1–14. doi.org/10.1016/j.labeco.2017.03.009

Författare
Björn Tyrefors Hinnerich, Jonas Vlachos

Med hjälp av både externa och interna bedömningar av samma nationella prov jämför vi resultatskillnader mellan elever på fristående och kommunala gymnasieskolor i Sverige. De externa bedömningarna visar att elever vid fristående skolor presterar något sämre på nationella prov. De fristående gymnasierna rättar dock proven generösare.