Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Journal of Economic Theory

Price Instability in Multi–Unit Auctions

Tidskriftsartikel
Referens
Anderson, Edward och Pär Holmberg (2018). ”Price Instability in Multi–Unit Auctions”. Journal of Economic Theory 175, 318–341. doi.org/10.1016/j.jet.2018.01.008

Författare
Edward Anderson, Pär Holmberg

Avregleringen av världens elmarknader startade i början av 1990-talet och alltsedan dess har forskare tvistat om graden av prisinstabilitet på spotmarknaden för el. Vi utvecklar en teoretisk modell som visar att prisinstabiliteten förväntas ge prissvängningar på 1–10 procent av spotpriset när efterfrågan är hög, samtidigt som prisinstabiliteten är lägre när efterfrågan är låg.

Pär Holmberg

+46 (0)8 665 4559
+46 (0)72 511 6866
par.holmberg@ifn.se