Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Primary Health Care Research & Development

Process Measures or Patient Reported Experience Measures (PREMs) for Comparing Performance Across Providers? A Study of Measures Related to Access and Continuity in Swedish Primary Care

Tidskriftsartikel
Referens
Glenngård, Anna Häger och Anders Anell (2018). ”Process Measures or Patient Reported Experience Measures (PREMs) for Comparing Performance Across Providers? A Study of Measures Related to Access and Continuity in Swedish Primary Care”. Primary Health Care Research & Development 19(1), 23–32. doi.org/10.1017/S1463423617000457

Författare
Anna Häger Glenngård, Anders Anell

I svensk primärvård används både processmått och patienters upplevelser av kvalitet för att jämföra och utvärdera vårdgivares prestationer. Studien pekar på ett positivt samband snarare än en konflikt mellan dessa typer av mått men också på vikten av en noggrann analys av dess för- och nackdelar om de ska användas i styrmodeller.