Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Economics & Human Biology

The ‘Healthy Worker Effect’: Do Healthy People Climb the Occupational Ladder?

Tidskriftsartikel
Referens
Costa-Font, Joan och Martin Ljunge (2018). ”The ‘Healthy Worker Effect’: Do Healthy People Climb the Occupational Ladder?”. Economics & Human Biology 28, 119–131. doi.org/10.1016/j.ehb.2017.12.007

Författare
Joan Costa-Font, Martin Ljunge

En vanlig observation är att individer med högre yrkesstatus har bättre hälsa. Vi finner genom en metod som fokuserar på effekten av hälsa på yrkesstatus att bättre hälsa förbättrar yrkesstatusen. Vi mäter yrkesstatus i tre dimensioner: om man har en arbetsledande befattning, arbetar självständigt och har inflytande på arbetsplatsen.