Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Applied Economics

Gender Differences in Optimism

Tidskriftsartikel
Referens
Bjuggren, Carl Magnus och Niklas Elert (2019). ”Gender Differences in Optimism”. Applied Economics 51(47), 5160–5173. doi.org/10.1080/00036846.2019.1610714

Författare
Carl Magnus Bjuggren, Niklas Elert

Vi undersöker könsskillnader i fråga om optimism kring den ekonomiska utvecklingen. Män är mer optimistiska än kvinnor och män har oftare har fel i sina förutsägelser. Vid ekonomiska nedgångar försvinner dock könsskillnaderna i optimism, som tycks drivas av att män och kvinnor hanterar positiv information om konjunkturläget på olika vis.