Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Small Business Economics

Entrepreneurial Experimentation: A Key Function in Systems of Innovation

Tidskriftsartikel
Referens
Lindholm-Dahlstrand, Åsa, Martin Andersson och Bo Carlsson (2019). ”Entrepreneurial Experimentation: A Key Function in Systems of Innovation”. Small Business Economics 53(3), 591–610. doi.org/10.1007/s11187-018-0072-y

Författare
Åsa Lindholm-Dahlstrand, Martin Andersson, Bo Carlsson

Denna uppsats pekar på det experimentella entreprenörskapets betydelse för ett lands innovationssystem. Vi menar att detta entreprenörskaps främsta roll är att skapa nytt, att anpassa innovationer till nya kontexter samt att utnyttja en innovation i större skala än tidigare. På mikronivå kan detta ske genom företagsuppköp och avknoppning.